Välkommen

Från 22 augusti hoppas vi på att kunna ha fysiska gudstjänster i kyrkan igen. Varmt välkommen till gudstjänst söndagen den 22:a augusti kl.10. Predikan Hans Jansson och lovsång med ungdomarnas lovsångsteamet.

Uppdatering av hemsidan

Vi uppdatera våran hemsidan! Det är en pågående process. Du kan fortsatt hitta information och programmet, men hemsidan kan se annorlunda ut. …