Gudstjänst i Holsby Frikyrka

Gudstjänst i Holsby Frikyrka 16 jan kl.10. Predikan pastor Josef Hugosson. Hjälteskolan för barn 3-12 år i samband med gudstjänsten. Läs nedan för mer information kring Hjälteskolan. Vi tror att det är viktigt att vi fortsätter att komma samman till fysiska gudstjänster så långt det är möjligt och vi vill …

Hjälteskolan

Vi har Hjälteskolan för barn 3-12 år i samband med gudstjänsten. För att undvika trängsel i kyrkan kommer vi fortsätta även denna …