Välkomna

Varmt välkommen till gudstjänst i Holsby Frikyrka 26 sept kl.10. Predikan Kerstin Bergman. Vi har Hjälteskolan för barn 3-12 år i samband med gudstjänsten. För att undvika trängsel i kyrkan kommer vi fortsätta även denna terminen med att två grupper träffas i andra lokaler. Lilla gruppen (3-6 år) i kyrkans källare …