Hjälteskolan och UV scoutkår igång

Just nu har vi inte fysiska gudstjänster i kyrkan. En enklare gudstjänst kan du se på vår Youtubekanal på söndagarna kl.10. Hjälteskolan träffas i gympasalar Holsby skolas gympasal; Barn 4-6 år och barn 7-9 år Brunnshallen (Fackelbärarnas idrottshall) barn 10-12 år Söndagar kl. 10.00-11.30 dock INTE den första söndagen i månaden. …

Uppdatering av hemsidan

Vi uppdatera våran hemsidan! Det är en pågående process. Du kan fortsatt hitta information och programmet, men hemsidan kan se annorlunda ut. …