Januari är bönemånad

Just nu har vi inte fysiska gudstjänster i kyrkan. En enklare gudstjänst kan du se på vår Youtubekanal på söndagarna kl.10. Under denna period kommer även Hjälteskolan, UV, Eden och Loppishuset vara på paus. I januari har vi även bönemånad och vi ”samlas” till bön på onsdagar och fredagar kl.19 vecka 2,3 …

Uppdatering av hemsidan

Vi uppdatera våran hemsidan! Det är ett pågående process. Du kan fortsatt hitta informationen och programmet, men hemsidan kan se annorlunda ut. …