Hjälteskolan sommarfest

På söndag 7 juni har vi Hjälteskolans sommarfest. Därför blir det uteaktiviteter denna söndag och ingen webbsänd gudstjänst. Hjälteskolebarnen kommer tillsammans med sina ledare att hitta på aktiviteter uppdelat på tre grupper. Vi övriga går en gudstjänstvandring som startar vid Fackelbärarnas kapell. Frågor/reflektionspunkter kommer finnas uppsatta från kl.10 och resten av dagen. Det är bra om inte alla startar kl.10 utan att vi kan gå lite utspritt.

Lilla gruppen (förskola-fk) samlas på gräset utanför Fackelbärarnas kapell kl.10.00-11.30. Barnen bjuds på glass. Inget annat fika. Oömma kläder och regnkläder vid regn.

Mellangruppen (åk 1-3) samlas vid paviljongen vid fackelbärarnas fotbollsplan kl 10.00-11.30. Bjuds på glass. Inget annat fika. Oömma kläder och regnkläder vid regn.

Stora gruppen (åk 4-6) cykelutflykt. Samling kl.10.00 hos Jonathan Miller, Hagagatan 4 med cykel och vattenflaska. Avslut hos Danielle i Brunnen kl.11.30. Barnen bjuds på glass. Kontakta Jonathan 0723210768 om man saknar cykel. Oömma kläder och regnkläder vid regn.