Vår tro

Vår tro bygger på Bibelns undervisning som genom historien har tolkats av den kristna kyrkan. Vi vill leda människor till en personlig och växande tro på Jesus.

Tron på en personlig, aktiv och närvarande Gud är grunden i vår tro. Gud är alltings ursprung och universums skapare. Gud står över allt och därmed även över det mänskliga förståndet. Gud har valt att visa sig genom sin skapelse, genom Bibelns ord och tydligast i personen Jesus. Där möter vi Gud som närvarande, kärleksfull och den som omsluter oss på alla sidor.

Församlingen

Församlingens viktigaste uppgift är att vara ett uttryck för Guds kärlek. Bibeln beskriver församlingen med bilder som Kristi kropp eller ett andligt husbygge. Bilderna talar om förankringen i Gud, samhörigheten mellan Gud och alla troende men också om församlingen som Guds utsträckta hand till världen. Församlingen består av människor som insett sitt beroende av både Gud och varandra. Tron är tänkt att levas i gemenskap och församlingen är därför viktig. I tron på Jesus Kristus blir vi Guds barn och församlingen blir därmed som en familj. Gemenskapen blir tydlig i den lokala församlingen men i ett vidare perspektiv består församlingen också av alla kristna över hela jorden.

På samma sätt som Jesus sändes till världen sänder han oss för att ge människor hopp. Församlingen är inte i första hand till för sig själv. Syftet med församlingens verksamhet är att sprida Guds kärlek och visa på Hans rike, att stödja och upprätta människor, leda till personlig tro, lärjungaskap och tjänst. Därför är det självklart att människor som inte formellt är medlemmar också ska känna sig välkomna.