Tro o Vision

Följande bibelord finns med i vår visionstanke:

 Matt 22:34-39

37Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38Detta är det största och främsta budet. 39Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.”

Matt 28:19-20

19Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

 Vår målsättning är att förverkliga visionen genom att fördjupa och ofta återkomma till de fem olika områden som vi satt upp som del mål:

 Missionell

Tjänande

Gemenskap

Lärjungaskap

Tillbedjan