Registrering i Holsby Frikyrkoförsamling Ungdoms medlemsregister

Holsby Frikyrkoförsamlings Ungdom och SAU inför nu ett gemensamt digitalt medlemsregister. Vi lämnar nu våra papperslistor med deltagarunderskrifter. Alla ledare och barn i Eden, UV-scout, Hjälteskolan och Konfirmation innefattas. Första året registrerar medlemmen sig själv via ett formulär på denna länk. Andra året skickas sms eller epost ut som medlemmen svarar på för att bekräftar sitt medlemsskap. Föräldrar registrerar barn under 13 år. Deltagare och ledare 13 år och uppåt kan registrera sig själva.