Om Oss

Vi är en evangelisk frikyrkoförsamling i Holsby, 8 km öster om Vetlanda, 
vilken består av cirka 200 medlemmar.

Vi är en gemenskap av människor som har en personlig tro på Gud. Församlingen består av alla generationer, människor med olika bakgrund och kultur. Församlingen vill vara en öppen, varm och
välkomnande gemenskap där alla ska känna sig välkomna. Vår tro påverkar hela vårt liv och därför är vår längtan att den personliga relationen till Gud ska fördjupas under hela livet. Samtidigt är tron inte individuell utan förankras i en bred kristen gemenskap. Det är vår önskan som församling att betyda något för andra och att föra evangeliet vidare.

Vi är en fristående lokal församling, Holsby Frikyrkoförsamling, som 2001 bildades av Filadelfiaförsamlingen och Alliansförsamlingen i Holsbybrunn. Församlingen är medlem i Svenska
Alliansmissionen (SAM) och Pingst Fria Församlingar i Samverkan (PFFS).