Om Oss

Vi är en evangelisk frikyrkoförsamling i Holsby, 8 km öster om Vetlanda, 
vilken består av cirka 200 medlemmar.

  • Ideell verksamhet med anställd pastor och ungdomsledare
  • Bedriver ett omfattande barn- och ungdomsarbete med ca 150 deltagare
  • Vill vara med och bidra till samhällets utveckling

Församlingen bildades 2 juni 2001, då Filadelfiaförsamlingen och Alliansförsamlingen i Holsbybrunn gick samman till en församling. Församlingen samverkar med Pingströrelsen och är ansluten till Svenska Alliansmissionen.