Om Oss

Vi är en evangelisk frikyrkoförsamling i Holsby, 8 km öster om Vetlanda, 
vilken består av cirka 200 medlemmar.

  • Ideell verksamhet med anställd pastor och ungdomsledare
  • Bedriver ett omfattande barn- och ungdomsarbete med ca 150 deltagare
  • Vill vara med och bidra till samhällets utveckling

Församlingen bildades 2 juni 2001, då Filadelfiaförsamlingen och Alliansförsamlingen i Holsbybrunn gick samman till en församling. Församlingen samverkar med Pingströrelsen och är ansluten till Svenska Alliansmissionen.

Dataskyddsförordningen GDPR  och samtyckeshantering

För att vi som församling ska uppfylla kraven som ställs i Dataskyddsförordningen GDPR krävs att samtycke lämnas till hantering av personuppgifter för barn och ungdomar. För personer under 16 år krävs att båda vårdnadshavare lämnar sitt samtycke.

Samtycke lämnas på blanketten ”Samtycke till hantering av personuppgifter för barn och ungdomar i Holsby Frikyrkoförsamling”.

Ledare och övriga med förtroendeuppdrag som behandlar personuppgifter där samtycke föreligger skall säkerställa att den behandlar personuppgifter för den registrerade i enlighet med samtycket som getts.

Ett lämnat samtycke gäller tills vidare och kan när som helst återkallas.

Personuppgiftsinstruktion Holsby Frikyrka

Personuppgiftspolicy HFF