Om Oss

Vi är en evangelisk frikyrkoförsamling i Holsby, 8 km öster om Vetlanda, 
vilken består av cirka 200 medlemmar.

Vi är en gemenskap av människor som har en personlig tro på Gud. Församlingen består av alla generationer, människor med olika bakgrund och som kommer från olika kulturer. Församlingen vill vara en öppen, varm och välkomnande gemenskap där alla ska känna sig välkomna. Vår tro påverkar hela våra liv och därför är vår längtan att den personliga relationen till Gud ska fördjupas under hela livet. Samtidigt är tron inte individuell utan förankras i en bred kristen gemenskap. Vår önskan som församling är att betyda något för andra och att föra evangeliet vidare.

Vi är en fristående lokal församling, Holsby Frikyrkoförsamling, som 2001 bildades när Filadelfiaförsamlingen och Alliansförsamlingen i Holsbybrunn gick samman. Församlingen är medlem i Svenska Alliansmissionen (SAM) och Pingst Fria Församlingar i Samverkan (PFFS).