GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR  och samtyckeshantering

För att vi som församling ska uppfylla kraven som ställs i Dataskyddsförordningen GDPR krävs att samtycke lämnas till hantering av personuppgifter för barn och ungdomar. För personer under 16 år krävs att båda vårdnadshavare lämnar sitt samtycke.

Samtycke lämnas på blanketten ”Samtycke till hantering av personuppgifter för barn och ungdomar i Holsby Frikyrkoförsamling”.

Ledare och övriga med förtroendeuppdrag som behandlar personuppgifter där samtycke föreligger skall säkerställa att den behandlar personuppgifter för den registrerade i enlighet med samtycket som getts.

Ett lämnat samtycke gäller tills vidare och kan när som helst återkallas.

Personuppgiftsinstruktion Holsby Frikyrka

Personuppgiftspolicy HFF