Arise – Lovsång Holsby Frikyrka

Vår önskan är att genom lovsången ära vår Gud och öppna upp människors hjärtan så att vi tillsammans kan komma inför tronen och tillbe och lovprisa Honom som räddat oss från döden och givit oss livet.

Kan jag få vara med som lovsångare?

Alla vi som tagit emot Jesus i våra hjärtan får självklart vara med i lovsångsteamet!

För aktuell information >>> Arise – Lovsång Holsby Frikyrka

Kontakt: Mikael Stolpe 0702 – 76 41 66