Ledarskap

Församlingens ledarskap består idag av vår pastor Josef Hugosson,  ungdomsledare Trista Miller, församlingsråd (äldste)  och styrelse.

Styrelsen träffas första tisdagen varje månad kl.18.30. Styrelsen består av Linda Henrysson (ordf), Peo Svensson (kassör), David Ljungström (sekr), Martin Aspegren (vice ordf), Anne Tullberg (biträdande kassör), Ingegerd Jonsson (vice sekr), Jonathan Miller (ledamot), Kerstin Bergman (suppleant) och Karoline Jonsson (suppleant).

Församlingsrådet träffas tredje tisdagen i månaden kl.18.30 och består av Josef Hugosson (ordf), Robert Bergman (vice ordf), Monika Fredriksson, Kerstin Bergman, Emma Lägervik, Stefan Ewers, SvenOwe Carlsson och Martin Aspegren.