Ledarskap

Församlingens ledarskap består idag utav ett församlingsråd (äldste)  och en styrelse.

Styrelsen träffas första tisdagen i varje månad kl.18.30. Styrelsen består av
Linda Henrysson (ordf), Peo Svensson (kassör), David Ljungström (sekr), Mattias Sälleteg (vice ordf), Anne Tullberg (biträdande kassör), Ingegerd Jonsson (vice sekr), Martin Aspegren (ledamot) och Karoline Jonsson (suppleant).

Församlingsrådet träffas tredje tisdagen i månaden kl.18.30 och att församlingsrådet består av Robert Bergman, Monika Fredriksson, Kerstin Bergman, Emma Lägervik, Stefan Ewers och Martin Aspegren.