Program

smartphone-157082 (1)

Programet på din mobil? Eller vill du skriva ut den?

Klicka på länken, spara på din mobil eller dator, eller skriva ut.

________________________________________

 

 

 • Holsby UV Scout             Torsdagar kl. 18.00
 • Eden Ungdom                       Fredagar kl. 19.00
 • Hjälteskolan                     Söndagar kl.10.00

Februari

Vecka: 8

Spelansv: Kjell   Ljudansv: Mikael  Bild: Jeremia

 • Tis 20 kl 18.30 Församlingsrådet
 • Sön 25 kl 10.00 GUDSTJÄNST, predikan Kerstin Bergman

Sång/Lovsång: Mikael/Daniel med team.     Mötesl: Martin Aspegren

_________________________________________

Vecka: 9

Spelansv: Anette   Ljudansv: Peo  Bild: Tony

 • Tis 27 kl 19.00 Lovsångsövning med Jennie/Hanna
 • Tis 27 kl 20.00 Styrelsen och församlingsrådet
 • Ons 28 kl.19.00 Cellgrupper

Vecka: 9

Mars

Spelansv: Anette   Ljudansv: Peo  Bild: Tony

 • Tis 27 kl.19.00 Lovsångsövning med Jennie/Hanna
 • Tis 27 kl.20.00 Styrelsen och församlingsrådet
 • Ons 28 kl.19.00 Hemgrupper
 • Tor 1 kl.18.00 Ungdomsföreningens årsmöte, Niklas Hallman
 • Lör 3 kl.10.30 Andakt Österliden
 • Sönd.4 kl 10.00 GUDSTJÄNST med nattvard Lars-Gunnar Jonsson SAM (+ offer till SAM), nattvard Lennart Fredriksson

Sång/Lovsång: Jennie/Hanna och lovsångsledarna   Mötesl: Lennart Fredriksson

_________________________________________

Vecka: 10

Spelansv: AC   Ljudansv: Peo  Bild: Karolina

 • Tis 6 kl.18.30 Styrelsen
 • Lör 10 kl.18.00 Församlingskväll
 • Sönd.11 kl 10.00 GUDSTJÄNST, Peder Kjell

Sång/Lovsång: Kjell/Maria/Arek med team, Mötesl: Bengt Fredriksson

_________________________________________

Vecka: 11

Spelansv: Anette   Ljudansv: Håkan  Bild: Marie

 • Tis 13 kl.19.00 Bön för hela församlingen
 • Ons 14 kl.19.00 Hemgrupper
 • Tor 15 kl.12.00 Sopplunch
 • Fre 16 kl.19.30 Grow, ungdomsmöte
 • Sönd.18 kl 10.00 GUDSTJÄNST, Staffan Farmare

Sång/Lovsång: Mikael med team     Mötesl: Anette Grahn

_________________________________________

Vecka: 12

Spelansv: Kjell  Ljudansv: Torbjörn  Bild: Jakob

 • Tis 20 kl.18.30 Församlingsrådet
 • Lör 24 kl.10.30 Andakt Österliden
 • Sönd.25 kl 10.00 GUDSTJÄNST Alf B Svensson (Så upptäcker du dina gåvor)

Sång/Lovsång: Emilia och ungdomarna     Mötesl: Robert Bergman

_________________________________________

Vecka: 13

April

Spelansv: AC   Ljudansv: Mikael  Bild: Jeremia

 • Tis 27 kl.19.00 Lovsångsövning med Mikael
  Tis 27 kl.20.00 Styrelsen och församlingsrådet
 • Ons 28 kl.19.00 Hemgrupper
 • Tor. 29 kl.19.00 Getsemanestund med nattvard, Lennart, Kjell och Arek
 • Fred.30 kl.18.00 Långfredagsgudstjänst AnnaMaria Bergqvist
 • Sönd.1 kl 10.00 Påskdagsgudstjänst AnnaMaria Bergqvist

Sång/Lovsång: Mikael och lovsångsledarna      Mötesl: Christina Elander

_________________________________________

Vecka: 14

Spelansv: Anette   Ljudansv: Peo  Bild: Tony

 • Tis 3 kl.18.30 Styrelsen
 • Sönd.8 kl 10.00 GUDSTJÄNST med nattvard, Peder Kjell, nattvard Monika Fredriksson

Sång/Lovsång: Jennie/Hanna med team         Mötesl: Urban Grahn

_________________________________________

Vecka: 15

Spelansv: Kjell   Ljudansv: Peo  Bild: Karolina

 • Tis 10 kl.19.00 Bön för hela församlingen
 • Ons 11 kl.19.00 Hemgrupper
 • Sönd.15 kl 10.00 GUDSTJÄNST för alla åldrar, Hjälteskolan ansvarar, barnkören Popcorn

Mötesl: Andreas Lägervik

_________________________________________

Vecka: 16

Spelansv: AC   Ljudansv: Håkan  Bild: Marie

 • Tis 17 kl.18.30 Församlingsrådet
 • Ons 18 kl.19.00 WOW kvinnoträff med Sofia Rydén
 • Lör 21/4 kl.18.00 Församlingskväll
 • Sönd.22 kl 10.00 GUDSTJÄNST, Peder Kjell

Sång/Lovsång: Kjell/Maria/arek och lovsångsledarna       Mötesl: AC

_________________________________________

Vecka: 17

Spelansv: Anette   Ljudansv: Torbjörn  Bild: Jakob

 • Tis 24 kl.19.00 Lovsångsövning med Mikael/Daniel
 • Tis 24 kl.20.00 Styrelsen och församlingsrådet
 • Ons 25 kl.19.00 Hemgrupper
 • Lör 28 kl.10.30 Andakt Österliden
 • Sönd.29 kl 10.00 GUDSTJÄNST, Lisbeth Fritzell predikar och berättar
  om sitt arbete i Papua Nya Guinea

Sång/Lovsång: Mikael/Daniel med team           Mötesl: Monika Fredriksson