Hemgrupper

De som är med i hemgrupper träffas regelbundet i någons hem för att dela gemenskap i en mindre grupp. Gemenskapen delas oftast genom samtal, bön, Bibelundervisning och fika. Alla är välkomna. Om du är intresserad ta gärna kontakt med vår pastor eller någon i församlingsrådet så ska vi försöka hitta en grupp som passar just dig.

Josef Hugosson, pastor (tjänstledig till 1 oktober): 

0761 – 70 86 21 josef.holsbyfrikyrka@gmail.com