Är det en utmaning att hålla familjens skärmtid i balans? 

Du är inte ensam!  Välkommen att delta i vår studiecirkel där vi ge utrymme för samtal, informationsutbyte, tips och diskussion.

Vi träffas runt borden i Holsby Frikyrka 30 mars kl 18.00. 

Varmt välkomna!