Välkommen till Holsby Frikyrka

Välkomna och fira gudstjänst med oss! Söndag 8 maj kl 10.00. Predikan Johan Nilsson. Hjälteskolan för barn 3-6 år i samband med gudstjänsten. Mellangruppen (åk 1-3) 10:15-11:30 och träffas i kyrkan. Gruppen går till Holsby skolas gympasal med ledarna. Stora gruppen (åk 4-6) träffas i Brunnshallen, Fackelbärarna (Brunnsvägen 31) kl 10.00-11:30.