Välkomna

Vi har Hjälteskolan för barn 3-12 år i samband med gudstjänsten. För att undvika trängsel i kyrkan kommer vi fortsätta även denna terminen med att två grupper träffas i andra lokaler.

Lilla gruppen (3-6 år) i kyrkans källare 10.15-11:30. Lilla gruppen börjar uppe i kyrkan.

Mellangruppen åk 1-3. Från och med 21 november träffas mellan gruppen (årskurs 1-3) först i kyrkan och är med gudstjänsten en stund sedan går ledarna med barnen till skolans gymnastiksal.

Stora gruppen åk 4-6 i Brunnshallen, Fackelbärarna (Brunnsvägen 31) kl 10.00-11:30. Ledarna åker till kyrkan tillsammans med barnen kl. 11.30.