Välkommen

Varmt välkommen till gudstjänst i Holsby Frikyrka 28 nov kl.10. Predikan Josef Hugosson. Vi har Hjälteskolan för barn 3-12 år i samband med gudstjänsten. OBS Från och med 21 november träffas lilla gruppen (3-6 år) och mellan gruppen (årskurs 1-3) i kyrkan och är med gudstjänsten en stund. Stora gruppen (åk 4-6) träffas som innan på Fackelbärarnas idrottshall.