Välkomna

Varmt välkommen till gudstjänst i Holsby Frikyrka 26 sept kl.10. Predikan Kerstin Bergman.

Vi har Hjälteskolan för barn 3-12 år i samband med gudstjänsten. För att undvika trängsel i kyrkan kommer vi fortsätta även denna terminen med att två grupper träffas i andra lokaler.

Lilla gruppen (3-6 år) i kyrkans källare 10.00-11.15

Mellangruppen åk 1-3 i Holsby skolas gymnastiksal.10.00-11:30. Barnen lämnas 9.50 på gymnastiksalen och hämtas vid Holsby Frikyrka. Ledarna går till kyrkan tillsammans med barnen kl. 11.30.

Stora gruppen åk 4-6 i Brunnshallen, Fackelbärarna (Brunnsvägen 31) kl 10.00-11:30. Barnen hämtas kl.11.30