Hjälteskolan och UV scoutkår igång

Just nu har vi inte fysiska gudstjänster i kyrkan. En enklare gudstjänst kan du se på vår Youtubekanal på söndagarna kl.10.

Hjälteskolan träffas i gympasalar

  • Holsby skolas gympasal; Barn 4-6 år och barn 7-9 år
  • Brunnshallen (Fackelbärarnas idrottshall) barn 10-12 år

Söndagar kl. 10.00-11.30 dock INTE den första söndagen i månaden. Just nu har vi inga samlingar på den första söndagen i månaden.

  • Du som är helt frisk är välkommen. Gäller både ledare och barn
  • Inga andra vuxna än ledarna får vistas i lokalen. Föräldrar kan därför inte stanna med sitt barn. Föräldern skriver upp sitt namn och mobilnummer när man lämnar sitt barn (lilla- och mellangruppen). 

Frågor och mer information: Anders Dahlén 073-631 30 33

Holsby UV-Scoutkår

Vi kommer dela kåren i 2 eller 3 grupper varje kväll och samling sker på olika ställen. Informationen om samlingar hittar du på UVs Facebook sida. Samlingarna kommer endast ske utomhus samt att scoutkvällen kan bli inställd med kort varsel på grund av ledarbrist. Du som är helt frisk är välkommen. Gäller både ledare och barn. Ses på torsdagar kl 18.00 – 19.30.