Fira gudstjänst

Nu på söndag är det gudstjänst som vanligt kl.10, förutom Hjälteskolan som samlas i två olika idrottshall. Vi kommer även denna söndag att filma och sända ut via vår Youtubekanal. Övriga söndagar i november kommer vi sedan inte att filma.

Servering i samband med gudstjänsterna kommer fortsatt att vara på paus men vi hoppas kunna komma igång även med detta så småningom. Har man inte möjlighet att närvara på gudstjänsten kommer det vara så att man kan lyssna till predikningarna på en ljudfil via vår hemsida i efterhand.

Hälteskolan för barnen

Barn som är 3-5 år och barn som går i åk 1-3 samlas i Holsby skolas gympahall. Barn som går i åk 4-6 samlas i Fackelbärarnas idrottshall. Barnen hämtas och lämnas på respektive ställe. Man kan lämna sina barn från kl.9.45 och sedan hämtas dom 11.30.