Välkommen

Varmt välkomna till gudstjänst och gemenskap i Holsby Frikyrka!

  • Ons 16 kl.19 Taizémässa, OBS Alseda församlingshem
  • Fre 18 kl.19 Bön för alla, Martin ansvarar
  • Sön 20 kl.10 GUDSTJÄNST, predikan Mark Mathur
  • Sön 20 kl.16 Föreläsning, Skirögården
  • Sön 20 kl.18 Ekumenisk gudstjänst Skirö kyrka